METALSIN
sairauskassa

Sairauskassa maksaa sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja sääntöjen mukaisia lisäetuuksia.