METALSIN
sairauskassa

puh. 02-6746077

Sairauskassa maksaa sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja sääntöjen mukaisia lisäetuuksia.